Trạng tháiPhận sự
Hiện bàyNhân cần thiết

Pháp Thực Tính (1)

Xem tiếp Pháp Thực Tính (2)
Nguồn: Vi Diệu Pháp Sơ Cấp - TK Giác Giới

© giacnguyen.com

---