Bản TướngChức Năng
Đặc ĐiểmYếu Tố Cần Thiết

Pháp Thực Tính (2)

Xem thêm Pháp Thực Tính (1)

Nguồn: Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Sư Toại Khanh sưu tập)

© giacnguyen.com

---