Lưu Ý:
Tài liệu do Cao-Xuân Kiên sưu tập và thiết kế.
Hy vọng góp phần hỗ trợ các bạn đạo tìm hiểu A Tỳ Đàm.
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) không quản lý hay cố vấn nội dung trang này.

Tâm = Thức + Tâm Sở

Tâm = Thức + Tâm Sở

Trong các danh uẩn thì Thức chỉ là cái chỗ chứa 3 danh uẩn kia.

Nó giống như một cái tô.
Tự nó thì nó rỗng không, nó không phải là món ăn.
Nhà hàng có 121 món ăn trong thực đơn thì nhà bếp phải có đủ thứ nguyên liệu: bún, mì, cơm, bánh phở, nước lèo, nước phở, rau cải, thịt cá, gia vị...
Khi khách gọi món nào thì nhà bếp sẽ lấy những thứ nguyên liệu này, không lấy những thứ nguyên liệu kia, rồi cho vào cái tô.
Muốn có "tô phở" thì phải lấy cái tô sạch cho bánh phở, nước phở, thịt, mắm, muối vào.
Muốn có "tô cơm chiên" thì phải lấy cơm đem chiên với trứng, hành, tiêu, nêm thêm xì dầu xong rồi cho vào cái tô sạch.

Để có "Tâm thiện Tứ thiền Sắc Giới" thì 1 Thức uẩn phải đi cùng
1 Thọ uẩn, 1 Tưởng uẩn, và 26 (hoặc 27 hay 28) Hành uẩn.
Để có "Tâm Sân" thì 1 Thức uẩn phải đi cùng
1 Thọ uẩn, 1 Tưởng uẩn, và 15 (hoặc 16) Hành uẩn.Tài liệu A Tỳ Đàm