TâmNgười

  Bấm vào Tâm để biết tâm đó có ở loại người nào.
Bấm vào Người để biết người đó xài những tâm nào.

← Mục lục - Người và Cõi

© giacnguyen.com