www.giacnguyen.com


Vấn Đáp với Sư Giác Nguyên
Mẫu gửi câu hỏi

Trong khi chờ đợi ban tổ chức chọn ngày giờ thuận tiện cho buổi vấn đáp, quý phật tử có thể dùng mẫu dưới đây để gửi câu hỏi đến Sư Giác Nguyên. Những câu hỏi thật sự có lợi ích cho đại chúng sẽ được ban tổ chức nêu lên trong buổi pháp đàm.

Xin lưu ý: Nội dung câu hỏi chỉ nên xoay quanh các vấn về Phật Pháp, tránh những câu hỏi về cá nhân hay chuyện tục sự như chính trị, hoặc thời sự. Một giờ đồng hồ rất ngắn, không đủ cho những đề tài như vậy.

Xin quý phật tử viết câu hỏi ngắn gọn vào ô dưới đây.

Email (trong trường hợp BTC cần phản hồi)

Sau đó nhấn vào hình trái chuối.

Xin cảm ơn.

© giacnguyen.com