www.giacnguyen.com

Youtube videos


Tài liệu


Trang Tri Ân
(Comments)


© giacnguyen.com

Chương trình họp Zoom
Vấn Đáp với Sư Giác Nguyên

Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) dự định sẽ có buổi họp Zoom hàng tuần để giải đáp các nghi vấn giáo lý Phật giáo cho phật tử khắp nơi.

Buổi pháp đàm sẽ được phát trực tuyến trên trang Kalama Journal
facebook.com/kalama.home [ facebook ]youtube.com/c/giaolykalama [ youtube ].

Xin thay mặt đại chúng phật tử thành kính tri ân Sư Giác Nguyên.

Để giúp ban tổ chức điều hành buổi giảng, xin quý phật tử vui lòng chỉ dùng phương tiện gửi câu hỏi trên trang mạng tại đây. Những câu hỏi có lợi ích cho đại chúng sẽ được ban tổ chức nêu lên trong buổi pháp đàm.

→ Phiếu gửi câu hỏi

Xin lưu ý về nội dung câu hỏi: Buổi pháp đàm ngày chỉ nên xoay quanh các câu vấn đáp về Phật Pháp, tránh những câu hỏi về cá nhân hay chuyện tục sự như chính trị, hoặc thời sự. Một giờ đồng hồ rất ngắn, không đủ cho những đề tài như vậy.


Ghi âm và bản chép các buổi pháp đàm:
1. Pháp đàm 04/09/2022
2. Pháp đàm 18/09/2022
3. Pháp đàm 25/09/2022
4. Pháp đàm 02/10/2022
5. Pháp đàm 09/10/2022
6. Pháp đàm 16/10/2022
7. Pháp đàm 23/10/2022
8. Pháp đàm 30/10/2022
9. Pháp đàm 27/11/2022
10. Pháp đàm 04/12/2022